MiniCruise til Oslo 29. september – 1. oktober 2017