Hvem kan deltage i Linedance & Ferie

Alle medlemmer af Ballerup Linedance kan deltage i Linedance & Ferie.

Så hvis du ønsker at tage en ægtefælle / ven med, som ikke er medlem, skal vedkommende indmeldes som Ven i klubben.